Back to top

Data-driven marketing? Ja maar …

Cijfers op zich zeggen niets, een goede analyse en een goede reporting wel!

Alle ondernemingen zitten vandaag op een enorme berg data. Data uit Google Analytics, uit de Facebook-, Instagram- en andere LinkedIntools, uit het eigen CRM-systeem, uit de webshop enz. Maar het overzicht en zeker het inzicht is maar al te vaak zoek. Daarom is het goed om je af en toe te herbronnen. De eerste vragen die je dan moet stellen gaan terug naar de basics: wat zijn mijn bedrijfsdoelstellingen en wat zijn eigenlijk mijn online marketingdoelstellingen? Meer websitebezoekers, langere sessies met meer pagina’s die bekeken worden? Meer clicks? Waarschijnlijk wel, maar uiteindelijk gaat het steeds om meer nieuwe klanten, betere klanten, meer conversies en meer sales. Daar is het ons echt te doen. En dat betekent dat je heel die databrij doelgericht moet analyseren om zo tot juiste conclusies en sturende correcties te komen.

In 3 stappen van meten naar analyse en optimalisatie

Stap 1: vertrek steeds vanuit je bedrijfsdoelstellingen

Evident toch, nee? Als je voor het meten en analyseren van je data niet vertrekt vanuit je bedrijfsdoelstellingen, ben je vertrokken voor een trip naar Nergenshuyzen. Heel vermoeiend en het leidt tot niets!

Denk in functie van je bedrijfsdoelstellingen en je strategie na over een sluitend framework van KPI’s of key performance indicatoren. Indien die KPI’s goed gedefinieerd zijn zullen ze je een goed inzicht in je online marketing prestaties geven. Zorg ervoor dat je KPI’s ‘SMART’ zijn: Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden. Dat klinkt misschien ouderwets en weinig high tech, maar is nog steeds brandend actueel.

Als je precies weet wat je doelstellingen en KPI’s zijn, weet je ook precies welke data je iedere dag moet opvolgen. Veel nuttiger en veel efficiënter dan iedere dag opnieuw die gigantische databerg te doorploegen. Dat geldt zowel voor grote ondernemingen met een leger aan analisten als voor het kleine bedrijf met slechts één online marketeer.

Stap 2: creëer een inzichtelijk rapport dat steeds up-to-date is

Zodra je weet wat je precies waarom wil meten en wat de juiste businesscontext is, kan je aan de slag om een goed inzichtelijk rapport uit te werken. Omdat in deze tijden van verregaande automatisering één maandelijks manueel rapport niet meer aan de orde is, kies je best voor een Google Data Studio rapport (GDS).

Het grote voordeel van GDS is dat je informatie uit alle mogelijke bronnen – google ads, social media, webshop enz. – kan samenbrengen in één overzichtelijk geautomatiseerd rapport. Geautomatiseerd betekent in dit het geval dat het rapport steeds up-to-date is en op ieder moment kan geraadpleegd worden door iedereen die je toegang geeft.

Een tweede voordeel zijn de heel flexibele grafische visualisatiemogelijkheden die je toelaten om je analyses heel inzichtelijk te presenteren. Belangrijke trendanalyses bv. worden zo een heel stuk eenvoudiger.

Via GDS kan je tenslotte al je rapporten aanpassen aan de huisstijl van je onderneming. Alsof ze in eigen huis ontwikkeld werden, mooi toch! In deze blog lees je hoe we dit hebben aangepakt voor onze klant Prik&Tik.

Stap 3: interpreteer je data

Zelfs de meest excellente data, nauwkeurig tot 5 cijfers achter de komma, zeggen de meeste mensen niets zonder de juiste interpretatie. Kneedt je cijfers tot een spannend verhaal zodat ook je minder data gedreven collega’s meteen mee zijn. Goede storytelling met data zorgt ervoor dat je inzichten begrepen worden zonder dat je per definitie heel de dataset moet tonen waarop die conclusies gebaseerd zijn. Dat kan enkel op basis van een goed inzicht in de bedrijfsdoelstellingen en de KPI’s, gekruid met een stevige dosis creativiteit. Geef je collega’s de nodige context mee, zodat ook zij inzicht krijgen in de businessrealiteit die schuilgaat achter de cijfers.

Het totaal aantal bezoekers van je site bv. zegt op zich weinig of niets. Als je weet dat slechts 1% van je bezoekers effectief overgaat tot een conversie en je weet bovendien via welke kanalen die bezoekers binnenstromen, welke pagina’s ze bezoeken en hoe lang hun bezoek gemiddeld duurt, dan heb je wel zinvolle info om aan de slag te gaan met de 99% van de bezoekers die niet converteert. Zo help je de organisatie om de juiste focus te houden en deel je inzichten waarrond actie kan en moet ondernomen worden.